Położenie

Nadleśnictwo Wielbark położone jest na progu Mazur między Kurpiowszczyzną a Krainą Wielkich Jezior.

Historia

Obszar obecnego Nadleśnictwa Wielbark został stosunkowo późno zagospodarowany przez człowieka.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Wielbark podzielone jest na 3 obręby: Wielbark, Wesołowo i Chorzele

Projekty i fundusze

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych realizowane w Nadleśnictwie Wielbark: