Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Wielbark położone jest na progu Mazur między Kurpiowszczyzną a Krainą Wielkich Jezior.

 Tutejszy krajobraz został ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia. Jego dominującą  formą jest rozległa równina sandrowa, jedynie w północnej części nadleśnictwa występują niewielkie pasma wzgórz morenowych.

Dwie największe rzeki przepływające przez teren nadleśnictwa to Omulew i Orzyc – dopływy Narwi.

Administracyjnie obszar nadleśnictwa leży w południowej części województwa warmińsko – mazurskiego, w powiatach szczycieńskim i nidzickim, oraz w północnej części województwa mazowieckiego w powiecie przasnyskim.