Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakazy wstępu do lasu

Zgodnie z Ustawą o Lasach lasy państwowe są dostępne dla wszystkich. W szczególnych przypadkach (np. w zwązku z ochroną przyrody lub zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi) nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu na powierzchniach leśnych, na których prowadzone są bieżące prace gospodarcze z zakresu ochrony lasu, hodowli i pozyskania drewna, z uwagi na ich dynamikę, dostępne są w siedzibie nadleśnictwa. Obszary objęte zakazem wstępu oznaczone zostaną znakiem zakazu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998r.