Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy korzystania z obiektów turystycznych

Regulaminy korzystania z miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Wielbark, z obiektu edukacyjnego Zielona Klasa oraz ze szlaków i ścieżek znajdują się w materiałach do pobrania poniżej.

 

W lesie oraz w obiektach turystycznych (szlaki piesze, rowerowe itp.) i edukacyjnych mogą wystąpić przeszkody powstałe w sposób naturalny np. wywroty (drzewa przewrócone), złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), czy konary drzew obłamane na skutek podmuchów silnych wiatrów. W przypadku zauważenia takiej bądź innej przeszkody, prosimy zgłaszać ten fakt do NadleśnictwaWielbark: tel. (89) 621 80 10, wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl.
Odpowiedni strój (zakryte buty, długie nogawki, nakrycie głowy) pomoże ustrzec się przed ukąszeniami owadów i kleszczy.
Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą ponosi użytkownik dorosły, a  dzieci użytkują je na odpowiedzialność swych opiekunów.