Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Informacja na temat organizacji zajęć

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) informujemy, że w najbliższym czasie na terenie Nadleśnictwa Wielbark NIE BĘDĄ organizowane zajęcia edukacyjne.

Mamy nadzieję, że niedługo znów będziemy mogli zaprosić Państwa do korzystania z naszej oferty:

Oprócz samodzielnych wycieczek proponujemy także lekcje terenowe na ścieżce dydaktycznej lub w innych miejscach nadleśnictwa, zależnie od potrzeb; zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach; współpracę przy wszelkich wydarzeniach o tematyce przyrodniczo-leśnej.

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Nadleśnictwo są bezpłatne.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej (poniżej do pobrania)

Chęć udziału w zajęciach należy zgłaszać pisemnie lub mailowo na 5 dni przed planowanym terminem, na adres: Nadleśnictwo Wielbark, Czarnieckiego 19, 12-160 Wielbark lub wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl

 

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą, lub mają jeszcze inne pomysły, prosimy o kontakt z Karoliną Remuszko (tel. 89 621 88 91, karolina.remuszko@olsztyn.lasy.gov.pl)

W lesie oraz w obiektach turystycznych (szlaki piesze, rowerowe itp.) i edukacyjnych mogą wystąpić przeszkody powstałe w sposób naturalny np. wywroty (drzewa przewrócone), złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem), czy konary drzew obłamane na skutek podmuchów silnych wiatrów. W przypadku zauważenia takiej bądź innej przeszkody, prosimy zgłaszać ten fakt do NadleśnictwaWielbark: tel. (89) 621 80 10, wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl.
Odpowiedni strój (zakryte buty, długie nogawki, nakrycie głowy) pomoże ustrzec się przed ukąszeniami owadów i kleszczy.
Ponadto należy pamiętać, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą ponosi użytkownik dorosły, a  dzieci użytkują je na odpowiedzialność swych opiekunów.