Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wielbark
Nadleśnictwo Wielbark
89 6218031
89 6218105

ul. Czarnieckiego 19
12-160 Wielbark

Nadleśniczy
Edward Studziński
89 6218031
Zastępca Nadleśniczego
Robert Krawczyk
89 6218887
Główny Księgowy
Patryk Malinowski
89 6218889
Inżynier Nadzoru
Jerzy Sędziński
89 6218888

Straż Leśna

Wiesław Chmielewski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 89 6218899, 606 233 500
Mateusz Kaczmarczyk
Strażnik Leśny
Tel.: 89 6218899, 698 511 054

Dział techniczny

Marcin Potyrała
Specjalista ds. Użytkowania Lasu i Marketingu
Tel.: 89 6218892
Karolina Remuszko
St. spec. ds. Zagospodarowania Lasu i Edukacji
Tel.: 89 6218891
Magdalena Gudzbeler
St. Specjalista ds. Ochrony Lasu i Stanu Posiadania
Tel.: 89 6218891
Ariel Pietrzak
St. Specjalista ds. gospodarki towarowej i obrotu drewnem
Tel.: 89 6218896, 662 248 143
Nina Radzewicz
Specjalista ds. gospodarki towarowej i obrotu drewnem
Tel.: 89 6218896

Dział finansowo- księgowy

Emilia Schumacher
St. specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 89 6218894
Ewa Kimbar
Starsza Księgowa
Tel.: 89 6218895
Barbara Stańczak- Nowak
Starsza Księgowa
Tel.: 89 6218895

Dział administracyjno- gospodarczy

Waldemar Luma
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 89 6218890
Katarzyna Jurczak
Starszy Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 89 6218031
Maciej Butkiewicz
Starszy Referent
Waldemar Kozłowski
Konserwator
Kierowca zaopatrzeniowiec

Kadry

Monika Łasiewicka-Pucińska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 89 6218898