Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring

Nadleśnictwo Wielbark prowadzi monitoring wybranych elementów przyrody.

Dane z ostatnich lat znajdują się w załącznikach

 

W 2017 roku powierzchnia lasów HCVF kategorii ochronności 1.2 zwiększyła się na skutek utworzenia nowej strefy ochronnej dla orlika krzykliwego.

Obecnie na terenie Nadleśnictwa Wielbark są 3 strefy ochronne wokół gniazd orlika krzykliwego.

 

Konsultacje społeczne w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests) prowadzi:

mgr inż. Karolina Remuszko - Starszy Specjalista ds. Zagospodarowania Lasu i Edukacji

E-mail: karolina.remuszko@olsztyn.lasy.gov.pl

Tel. 89 621 88 91