Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

 

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Teren nadleśnictwa Wielbark obejmuje 5 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 4 koła łowieckie. Są to:

Koło Łowieckie ECHO w Wielbarku
Ul. Kętrzyńskiego 1/1
12-160 Wielbark
(Obw. 11)

Koło Łowieckie OSTOJA
Ul. Borówki 2a
05-805 Otrębusy
(Obw. 316)

Koło Łowieckie WARMIA
Ul. Kętrzyńskiego 35c
12-160 Wielbark
(Obw. 336)

Koło Łowieckie ORZEŁ w Olsztynie
Skr. Poczt. 253
10-084 Olsztyn
(Obw. 295 i 317)
 

Szacowaną liczebność zwierzyny łownej na terenie nadleśnictwa przedstawia poniższa tabela:

 

Gatunek [szt]
łosie 8
jelenie 439
sarny 759
dziki 259
lisy 204
zające 503