Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

W zarządzie Nadleśnictwa Wielbark znajduje się prawie 22,5 tys ha lasów.

Warunki glebowe i cechy klimatu panujące na styku Równiny Mazurskiej i Równiny Kurpiowskiej sprawiają, że na obszarze Nadleśnictwa Wielbark  znaczną przewagę mają siedliska ubogie – bory świeże i bory mieszane, a podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Duża część drzewostanów powstała w wyniku powojennych wielkoobszarowych zalesień. Rozległe bory sosnowe jesienią obfitują w grzyby, a przez cały rok stanowią doskonałe środowisko do wędrówek i innych aktywności na świeżym powietrzu. Kompleksy borów są poprzedzielane moczarami, bagnami i wilgotnymi lasami olszowymi rozlokowanymi wzdłuż cieków wodnych i wokół jezior. W północnej części nadleśnictwa, na żyźniejszych siedliskach osadów morenowych ostatniego zlodowacenia, liczniej występują drzewostany z większym udziałem dębu i innych gatunków liściastych. Na Zielonych Górach w leśnictwie Szymany występują nawet lite dąbrowy (w tym tworzące siedliska świetlistych dąbrów - rzadkie i cenne w skali europejskiej).